Stemonthulling

ZANG EN VERHAAL

MELOPEE: 'ZANGSPRAAK'.....VERHALEN EN LIEDEREN

MELOPEE:

 

MELOPEE - Paul van Ostayen

Onder de maan schuift de lange rivier

Over de lange rivier

schuift moede de maan

Onder de maan op de lange rivier

schuift de kano naar zee

Langs het hoogriet langs de laagwei

schuift de kano naar zee

schuift met de schuivende maan

de kano naar zee

Zo zijn ze gezellen naar zee

de kano de maan en de man

Waarom schuiven de maan en de man

getweeën gedwee naar de zee

 

Verhalen: balsem voor de ziel

Samen met Maathe Commerina Boot en Evert van Kessel treed ik onder de naam 'Melopee' op in huiskamers, in kleine zaaltjes, thematisch gerichte bijeenkomsten, feesten en vieringen. 

Maathe vertelt een verhaal en om dat thema heen zingen we mooie, bijzondere liederen.

Maathe: Verhalen en zang

Maria : Zang , piano en gitaar

Evert. Zang, gitaar, mondharmonica en viool

 

Maathe: "Er was eens….. er is nog.

Verhalen zijn zo oud als de wereld oud is. Ze zijn van alle tijden, van alle volkeren en voor alle leeftijden. Door de eeuwen heen heeft de beeldende kracht van verhalen mensen weten te bemoedigen, te troosten, te doen relativeren , te inspireren.

We treden binnen in een wereld vol kleur waarin alles mogelijk is We kunnen er beurtelings in wegdromen en weer wakker worden.

Verhalen zijn als medicijn, als balsem voor de ziel. Ze stellen geen eisen aan ons, er is geen waardeoordeel, we hoeven ons niet mooier voor te doen dan we zijn. Ze vragen ons alleen maar in het hier-en–nu aanwezig te zijn en te luisteren.

Van oudsher schenken sprookjes, mythen, sagen, legenden en al die andere vele genres van verhalen ons inzicht in onze psyche, ze ontroeren ons, doen ons griezelen of ze houden ons een spiegel voor, laten ons lachen om onze eigen dommigheden.

De beelden spreken voor zich en vinden weerklank bij ons mensen. We worden meegevoerd in een wonderlijke en toch o zo bekende wereld, de wereld van de ziel, de etherwereld, de wereld van de levenskrachten waar een gezondmakende werking van uit gaat.

We worden ons weer bewust van onze dromen en verlangens. We gaan weer even terug naar de onbevangenheid en de zuiverheid van het kind

De kracht van een verhaal zit echter niet alleen in het verhaal zelf maar ook en vooral in de geheimzinnige chemie die er ontstaat tussen verteller en luisteraar tijdens het vertellen.  

 

Ons nieuwste programma: ‘Ik noem je naam’

 

Een liederen- en verhalen programma

rondom Allerzielen over de dood en het afscheid nemen.

 

Poëzie, muziek en liederen door Melopee:

Maathe Commerina Boot: verteller, zang en gitaar

Maria Tomassen: zang, piano, gitaar en gitaarluit

Evert van Kessel: zang, gitaar en mondharmonica

 

Vrijdagmiddag 3 november, 16.00 uur

Feniks, Mericilaan 52, Bergen NH

 

* Zaterdagmiddag 4 november 16.00 uur

Nicolaaskerk, Westerlanderweg 61, Westerland

 

* Zondagmiddag 12 novmber, 12.00 uur

Lukaskerk, Oude Kanaaldijk 9, Alkmaar

 

 

Aanmelden en reserveren: mc.boot@planet.nl

 

Andere programma’s die wij bieden: 

 

 *In de kerst tijd een Maria programma…. Een programma van een uur of een half uur….

Wij zingen en verhalen over Maria in haar vele verschijningsvormen.

In onze liederen en verhalen spelen symbolen een belangrijke rol.

Het omhullende blauw van het kleed van Maria, de kleur wit van de onschuld, doornen die rozen dragen, het rood van de liefde, het getal 7 van de volheid het getal 3 van de Goddelijke voorzienigheid. De symboliek kan je raken, je weet soms niet direct waarom….het zijn stemmen voor onze ziel.

 

* Reuzeke, Rozeke, Zoetekoeksdozeke

Mijn Roosje, mijn roosje, wat bloos je, ik kus je, ik koos je, mijn rozeke rood. Een avond verhalen uit de "Kleine Prins" van Antoine de Saint Exupery...en liederen rondom rozen, liefde en kwetsbaarheid.        Door Mélopee: Maathe Commerina Boot: verteller en zang, MariaTomassen: zang en piano, Evert van Kessel speelt viool en gitaar en mondharmonica.

 

 *'Droomlied'...Olav Asteson: Met de zonnewende beginnen de 13 heilige nachten.

Wij verhalen en zingen het Droomlied van Olaf Asteson.

In dit verhaallied wordt beschreven hoe de jongeling Olaf Asteson wakker wordt uit een diepe slaap van 13 Nachten…en verteld over allemaal mysterieuze gewaarwordingen.

programma duurt ongeveer een half uur….

Bij een programma van een uur breiden we het uit met andere inwijdings verhalen en liederen.

 

 *Indianen liederen en verhalen over de verbondenheid met de Aarde, Maan, sterren, vuur, licht, wind en water, dieren en planten….alles wat leeft.                                      

Lied van de Aarde

Alles wat leeft is hun lied
Alles wat sterft is haar lied
Zelfs de wind die waait een Aarde lied
en de Aarde zal zingen al hun liederen

Lied van de Wild Rose, Sioux

 

 *De kracht, wijsheid en liefde van vrouwen in joodse liederen en verhalen

Vijf eeuwen lang dienen de ervaringen van vrouwen als onderwerp van het joodse lied. De rode draad is de kracht en kwetsbaarheid, woede en vreugde van de vrouw door de labyrint van het leven tot een nieuw begin. In drie joodse talen (Jiddisch/Hebreeuws/Ladino) zullen we liederen zingen.

 

* "Vrome Lieden en Guitige Gasten". Een programma met liederen en verhalen rondom het verhaal: "De Vrome Speelman" van August Defresne.

Verhalen, muziek en liederen van kerk en kroeg, over muziek, liefde en verleiding

 ...over een vrome Speelman die het wereldse leven, de vrouwen en de kroegen achter zich laat

 om zich aan God en Maria te wijden.

 

* "Ik noem je naam",een programma van troostrijke liederen, verhalen en gedichten over de dood en afscheid nemen, brengen we in November rond Allerzielen.

 

* "Zoals van Zomerrood Papaver", over 'Mei' het Grote Epos- gedicht van Herman Gorter. Hierin verhalen en zingen we over de liefde tussen 'Mei', geboren uit de zon en de maan, en de blinde, onsterfelijke God Balder. Een hartstochtelijk verhaal over liefde, muziek, natuur, natuurgeesten, Goden, verlangen én vergankelijkheid.

 

Bent u geinteresseerd in ons programma...neem dan contact op met:

Maria Tomassen: info@stemonthulling.nl 

of Maathe Booth:mc.boot@planet.nl

 

 

LINKS

antroposofie agenda
antroposofie agenda

 

MEER INFORMATIE EN LINKS OVER WERBECKZANG en ZANG EN MUZIEK in het algemeen:

www.valborgensemble.nl
 
www.valborgkoor.nl   landelijk werbeck koor te Zeist
 

www.werbeck-gesangsschule.de/ 

 

www.mensenmuziek.nl  Platform stichting mens en muziek

 

www.weidlerkwartet.nl

 

https://bureaukessel.nl/

* organisatie * evenementen * communicatie
denkend vanuit het waarom van de doelgroep
denkend in kansen en oplossingen


www.antrovista.com

www.zing.nl   site voor zingend nederland

www.zingen.startpagina.nl

www.antroposofie.zoekmedia.nl  

www.antroposofie.startpagina 

 

www.zangleszutpen.nl 

 

www.antroposofieagenda.nl